Resomeren

Als een dierbare overlijdt is de vraag wat de lichaamsbestemming wordt. Met andere woorden wilt u
als nabestaande dat het lichaam wordt begraven of gecremeerd*. En er komt een nieuwe lichaamsbestemming bij, namelijk: resomeren.

Op dit moment ligt er bij de Tweede Kamer een voorstel om de wet op de lijkbezorging aan te passen zodat dit mogelijk wordt.

Dit is resomeren
Deze vorm van lichaamsbestemming is simpelweg gezegd het laten oplossen van het lichaam in heet
water. In de ruimte waar het lichaam wordt gelegd wordt gevuld met 95% water. Hier wordt 5%
kaliumhydroxide aan toegevoegd. De ruimte wordt onder druk gezet (4,5 bar) en verwarmt op 150
graden. Het lichaamsweefsel wordt in 3 tot 4 uur opgelost. Wat overblijft naast vloeistof zijn de
botten en eventuele implantaten en andere niet lichaamseigen materialen De botten worden
vermalen tot ‘as’.

Minder milieubelastend
Deze nieuwe vorm van lichaamsbestemming is duurzamer. Zo is bewezen dat resomeren minder
energie verbruikt, dat minder schadelijke stoffen het milieu belasten en natuurlijk, net als cremeren,
minder ruimte inneemt. En vooral goed om te weten is dat bij deze vorm er geen kist of opbaarplank
verloren gaat.

Dit moet u ook weten
Als u interesse hebt in duurzaamheid en in de toekomst kiest voor deze manier van
lichaamsbestemming is dit goed om te weten. Het lichaam mag alleen omhuld worden in kleding of
(wikkel) doeken van100% wol of zijde (dierlijke materialen). Wilt u dat het lichaam opgebaard wordt
voor nabestaanden? Dat kan, maar is wel anders. Zo gebeurt dat niet in een kist, maar op een
opbaarplank. Het uiteindelijk leggen van het lichaam in de resomatie ruimte gebeurt zonder de plank.
Ook mogen er geen persoonlijke items mee. Dit in tegenstelling tot begraven en beperkte mate bij
cremeren.

Nu al nieuwsgierig en heb je vragen?
Sigrid Uitvaartbegeleiding is er om u te informeren, adviseren en al uw vragen te beantwoorden. Neem gerust contact met ons op.

* Het is mogelijk dat de overleden tijdens het leven heeft vastgelegd dat het lichaam ter beschikking
wordt gesteld aan de wetenschap. Dit is geen keuze voor nabestaanden. Daarom spreken wij daar
niet specifiek over op deze pagina.

error: Content is protected !!